Søknadsprosessen har tatt tid, og takket være god drift i alle disse årene kunne vi vise til orginalprotokollen fra 1949 og dagen da Fåvang sau & geit ble stiftet. Til og med hvem som var med på møte ble dokumentert. Dette var nemlig et av mange spørsmål i etterkant av innsendt søknad. Org. nr.:915608639 er vårt for all overskuelige framtid, og godt er det...