En ting er indekser, tall fra saukontrollen, beitebruk osv, men når det gjelder utplukk etter eksteriør og dens kvaliteter er det ikke alltid like lett å finne det rette livlammet. Vi innbyr derfor til fagkveld / fjøsmøte for å kunne få gode tips i nettopp dette.

Det blir servert kaffe og biteti.

Spælsøye i all sin prakt