"Sautråkket" begynner med kåring på Flyausa, fortsetter med smalahovelag på Sør-Fåvang grendehus på kvelden, og vi gir oss ikke før lørdag 6. oktober etter en festdag i Ringebu sentrum.

I løpet av uka er det vidt program med forskjellige arangementer så følg med på utsendt program eller på www.ringebu.kommune.no