Dette fordeler seg på 6943 sauer over 1 år, 3375 sauer under 1 år og 218 værer. Dette gir oss et snitt på 102 sau pr. bruk. I en overskuddsituasjon som vi er i nå burde vi vel strengt tatt "feire dette med måte", men det viser at det gode sauemiljøet inkl store utmarksressurser i kommunen er utnyttet til fulle.