Naturlig nok ble det servert lam, og gode taler ellers i en slik anledning. 4 nye æresmelemmer ble utnevnt; Øyvind Krogsveen, Lars Romsås, Øyvind Myhrsveen og Erik P. Borgen. Johnny Høyesveen fikk tildelt Diplom fra Fylkelaget for sin mangeåring innsats i Fåvang Sau og Geit. Gratulerer til dere alle sammen med utnevnelsen, og ikke minst for innsatsen dere har lagt ned for småfeholdet i Fåvang.

Festen ble en verdig markering på et aktivt lag gjennom 70 år, og nærmere 100 personer var samlet for å feire denne kvelden. Takk for trivelig lag.

Nye æresmedlemmer; fra v Øyvind Krogsveen, Erik P. Borgen, Lars Romsås og Øyvind Myhrsveen

Johnny med Fylkeslaget sin Diplom