Vi har lagt til de vi finner på FB, og nøl ikke med å legge til venner som ikke er med. Gruppa heter naturlig nok "Fåvang sau og geit"

Dermed tatt et skritt videre siden vi lanserte vår egen hjemmeside for 7 år siden. Vi vil fortsatt informere på sms og sende ut årsmeldinger og annen nødvendig informasjon, så fortvil ikke, alle skal få beskjed...