Lørdag 7. mai kom NKS søye 10-1012 ned med 5 levende lam med fødselvekt på 2- 2,2- 2,5-3 og 3,5 kilo. Far til søya, som altså var lam selv i fjor er Egg Eggum 200856724, og far til femlingene er Benny Krekke 200921410.

Vi håper alt står til med både mor og barn og ikke minst far sjøl; Erik. Vi gratulerer...