Artig at vi blir omtalt,noe som gir motivasjon for videre arbeid. Torsdag 6. juni har vi styremøte med fokus på planlegging av Fåvangdågån og ny grilling, sommer og høstaktiviteter og mye mer.