Hans tok denne kvelden for seg holdvurdering på sauen og fortalte oss hvilke hold sauen skal være i for at det skal bli god produksjon på sauen. God og riktig foring er viktig i forhold til økonomi, og ved å levere de rette lammene til slakt, ikke for feite og ikke for magre kan vi kanskje ta ut det siste ekstra...

Det ble også tid til å diskutere andre ting som beite og beitebruk, eksteriør og mye mer. Kaffe og servering med tullprat gjør også sitt til at slike møter blir en "høydare".Hele 26 ivrige tilhørere møtte opp, så dette skal vi gjenta ved en senere anledning. Planer for nye fjøsmøter med ulike tema for neste år er allerede "spikret"...

Vi takker Hans som mange ganger før for god lærdom, og takk til Else Torill og Johnny som stilte fjøs og sau til disposisjon. Takk til alle andre som møtte opp også.