Med oss på møte blir Hans Hjelstuen og Vet Mari Holen Berge. Hans tar utgangspunkt i fostertellingen med tiltak og gjøremål inn mot lamming. Mari tar for seg vaksinering, sjukdom mm. Kort sagt et nyttig møte som må oppleves.

Servering hører selvsagt med, så det blir kaffe og biteti i tillegg til sosialt samvær med gode kollegaer. Vel møtt alle med interesse for sau.