Program Fjøsmøte: Her vil Hans være med og bidra med sine kunnskaper, og det vil nok bli tatt opp det meste som omhandler sau nå i høstperioden:

 • Uttak av livlam
 • Holdvurdering
 • Ull
 • Klauvstell
 • mm
 • Servering

Program høstmøte:

 • Grovfordyrking til sau v/ Bjørn Lilleng NLR
 • Foring og stell fram mot paring v/Hans
 • Paringssesongen og gjennomgang av seminkatalogen v/Hans
 • Slaktesesongen 2014, økonomi v/Hans
 • Nytt fra OSG og NSG v/ Pål Kjorstad
 • Div saker, nytt fra styret v/Øyvind
 • Servering

 

Vel møtt