Utfordringen vi ga til Rune Lostuen fra Fellskjøpet og Kjetil Lien fra Strand Unikorn var; hvordan forer vi sauen etter årets litt labre beite og innhøstingssesong, og hvordan får vi slaktemodne lam raskt og effektivt ?

Og svar fikk vi. Begge ga gode svar og viktige detaljer om hva vi må passe på for at sauen skal få tilstrekkelig mengder av vitaminer, mineraler og grovfor ellers. Feil foring kan gi mange problemer og utfordringer fikk vi høre.

Hans ga oss råd om stell og rutiner foran årets parringssesong. En gjennomgang av årets seminkatalog hører også med. Her fikk vi gode detaljer om hver enkelt aktuell vær, og hvem vi burde benytte for å sikre gode gener videre. Det skal legges til at Hans har vært og beskuet værene på Staur og er stort sett på fornavn med "gutta"...

I tilegg ble det god tid til kaffeprat, så alt i alt ble det en hyggelig saukveld.

Foredragsholdere, fra v: Kjetil Lien, Hans Hjelstuen og Rune Lostuen

Lydhør forsamling.

Sigurd takket foredragsholdere og frammøtte for et godt møte. Foredragsholdere fikk med seg "boka til Hans"  som takk for gode innlegg.