Sigurd fikk prisen sammen med en annen kjent sauekar Ove Omundsen. Sigurd har lang fartstid innen sau, og nevnes kan:

  • Leder Fåvang sau og geit
  • Leder og styremedlem OSG
  • Nestleder og styremedlem NSG
  • Leder landsrådet for saueavl
  • Æresmedlem OSG og FSG
  • Hedersdiplom fra NSG

Sigurd har utmerket seg som en habil avlsmann, og lagt ned en enorm innsats på lokalplan for Fåvang sau & geit. Vi gratulerer Sigurd med prisen, og det er verdt å meke seg at Hans fikk samme pris under forrige landsmøte, så Fåvang er absolutt på kartet...

Alle bilder er tatt av Ole G Hertzenberg som er redaktør i sau & geit.