Gromsauen tildeles en person som har "bemerket" seg innen sauholdet noe som Hans er et godt eksempel på. Det er ikke mange i landet innen sau som ikke har hørt om "n ` Hans". For oss i styret har dette vært en godt bevart hemmelighet. Vi foreslo Hans for styret i Oppland Sau og Geit tidligere i fjor, og de hadde allerede hadde begynt å tenkt på det samme, så vi er godt fornøyd med valget og vi gratulerer Hans med velfortjent pris.

I neste nr av Sau og Geit kommer en fyldig reportasje fra Landsmøtet.

 

Ove Ommundsen avgått leder i NSG og Hans