Mye av info fra styrets arbeid finner du her som bla referat fra møter, innvitasjon, bilder mm. Dette gjør at vi kan ha et enkelt og rimelig informasjonsarbeid innad i laget. For å lette dette litt, og ikke minst sørge for at alle får nødvendig informasjon oppfordrer vi dere til å sende e.post adresse for de som har det til knut@fjossystemer.no

Vi vil da benytte e.post som varsel for møter, ullevering mm. Gjeterlagene kan også benytte oss for å minne om møter, sanking osv.

Oppfordrer også medlemmene til å sende inn "litt av hvert" fra saueåret som dere ønsker å dele med andre.