September:

Mandag 17. kl 19.30, styremøte i Nesseskogen i forkant av kåringsdagen

Fredag 21. - søndag 23. klippekurs hos Siri og Stein. Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen er instruktører.Kurst er fullt med 11 deltakere

Torsdag 27. september er det Fårikålens dag. Vi gir bort Fårikål til Linåkertunet, og de som vil være med på middag fra sau & geit gir en tilbakemelding til Øyvind eller Knut. Oppmøte kl 13.15 i kantina på Linåkertunet

Lørdag 29. kl 08.00 Åpning av årets Fårikålfestival med kåringsdag på Fåvang. Dagen starter med kaffe på Hansen kl 08.00, og deretter er det sau resten av dagen... Se eget program for Fårikålfestivalen 2018

Søndag 30. september fra kl 08.00 og utover dagen er det gjeterhundprøve i regi av MGG på Nedre Tromsnes. Klasse 1 og 2. Kontaktperson Camilla Segelstad

Oktober:

Fårikålfestivalen fortsetter med avslutning i Ringebu lørdag 6. 

Lørdag 6.  NM saueklipping Kvam. 

Lørdag 20. - søndag 21. oktober er det gjeterhundkurs i regi av MGG på Søre Berge. Kurset er fulltegnet, men oppforder folk med interesse for gjeterhund å komme å se om de ikke er påmeldt. Mye å lære av å se på

Mandag 22. kl 19.00 fjøsmøte Krogsveen. Innvielse av nytt fjøs v/ Tore Krogsveen, fôring sesongen 18/19 v/Kjetil Lien, Vet Mari Berge tar for seg "dyrlege faglige ting", og Hans tar for seg utplukk av livlam, klauvpleie, helse mm. Kaffe og sosialt

Fredag 26. Seminkurs på Tunet kro kl 09.00 - 16.00 Påmelding via www.nsg.no og deretter velger du semin under fanen sau. Ta kontakt om du trenger hjelp for påmelding, eller e.post semin@nsg.no

November:

Mandag 5. kl 19.00 Høstmøte Tunet Kro med ull som tema. Vi får besøk av fagsjef ull i Norillia Stein Terje Moen som vil ta for seg alt om ull, sannsynlig en av de som kan mest om ull i hele Norge. Sindre Myhrsveen vil ta for seg hva som kreves av oss i forhold til klippeplass, forberedelser, opplegg mm. Hans Hjelstuen vil ta for seg paringssesongen og seminkatalogen. Kaffe og mat

Tirsdag 6. Tur til Staur for å se på seminværene. Vi kjører privatbiler, og på tur hjem blir det stopp for middag. Tid for avreise kommer senere

Desember:

Fredag 7. kl 19.00 er det julebord i Sør-Fåvang grendehus. Vi inviterer Ringebu sau & geit. Mere informasjon kommer