Først ute er fjøsmøte hos Randi og Edvard Bjørge torsdag 22. oktober kl 19.00 Her får vi med oss Hans som tar for seg det meste innen sau som gjelder for denne tiden på året. Servering og god sauprat hører også med

Årets høstmøte avholdes på Sør-Fåvang grendehus torsdag 5. november kl 19.00.  Her tar vi for oss parringssesongen som står for tur når det gjelder foring og stell av sauen. Hans tar også for seg seminkatalogen og gir oss gode råd på valg av værer. Vi vil også få en leksjon i søknader til Innovasjon Norge når det gjelder nybygg og omgjøring av fjøs.