"Her er høstens program:

  1. Lørdag 21.-22. september A/B klippekurs hos Siri Skamferseter og Stein Myhrsveen. Instruktører er Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen
  2. Torsdag 26. september er det Fårikålens dag hvor vi spanderer fårikål på alle beboerne og ansatte på Linåkertunet. Middag kl 15.00, og kl 14.00 lanserer vi jubileumsboka Fåvang Sau & Geit 70 år" nettopp på Linåkertunet. Vi har invitert det som er av aviser og media eller i området, så vi håper på litt blest. Ordfører Arne Fossmo er også invitert.
  3. Lørdag 28. september er det åpning av årets Fårikålfestival med kåring i Fåvang sentrum. Aktiviteter rundt som slagsboder, speedklipping, gjeterhundoppvisning, helgrilling av lam, fårikål, ullbinge for barna og mye mer. Kåringen begynner kl 09.00, men husk kaffe på Ysteriet fra kl 08.00
  4. Mandag 14. oktober kl 19.00 er det fjøsmøte i Framigard Romsås hos Guro og Per Arne. Her får vi se ominnredet fjøs hvor eierne selv forteller om prosessen. Vi får med oss en veterinær som vil ta for seg det siste på sau innen smittevern; nemlig påkrevd smittesluse. Det vil ellers bli faglig tips fra veterinær og til slutt en bolk med Hans om det siste i markedet, livlam, klauvstell mm. Kaffe og vaffel i tilegg til en god prat blir det også tid til.
  5. Lørdag 26. oktober er det jubileumsfest på Tromsvang kl 19.00. Meld dere på ved å betale inn 400,- pr pers til konto: 2100 20 48504. Husk å skrive navn på innbetaling.
  6. Mandag 4. november er det høstmøte på Tunet Kro kl 19.00 Her vil Ragnhild Sperstad gå gjennom nylig vedtatt Beitebruksplan for Ringebu kommune. Pål Kjorstad fra NSG kommer og tar for seg rovdyrsituasjonen, ny soner for rovviltnemnder, nytt fra NSG, sauekontrollen og mye mer om sau. Deretter vil bokkomiteen fortelle om sitt arbeid de 2 siste årene i forbindelse med jubileumsboka. Helt til slutt blir det en gjennomgang av semin katalogen med Hans.
  7. Uke 45, dvs 4-8. november uten at dag er fatsatt blir det tur til Staur for å se på årets seminværer. Vi kjører privatbiler fra Kvitfjelltunet som vanlig. Mere detaljer om dette når vi får fastsatt tid for besøk.

 

Velkommen til møter, fest mm!