Fjøsmøtet ble avholdt på Nedre Sylte hos Mette og Knut. Her gikk vi gjennom det meste som omhandler sau på denne tiden av året, dvs utak av livlam, holdvurdering, klauvpleie og mye mer. Stor takk til Hans som guidet oss gjennom kvelden. Stor takk til Mette og Knut også for god kveldsmat og sosialt lag etter møte. Et trivelig arrangement som samlet nærmere 30 personer.

 

Klippekurset ble avholdt hos Siri og Stein Myhrsveen. Her fik vi "justert" vår merer erfarne klippere slik at de blir enda bedre. Arrangemenet var et samarbeid mellom Sør-Fron, Ringebu og oss.

 

Årets siste arrangement var høstmøte som ble avholdt i Høgvang. Her hadde Bjørn Lilleng fra NLR et foredrag om gjødsling og foring, Hans pratet om høstaktiviteter i fjøset og tok for seg seminkatalogen. Pål Kjorstad tok for seg nytt fra OSG og NSG mm. Vi ble godt servert i hyggelige lokaler, så vi kommer nok igjen ved en senere anledning. Et riktig så trivelig møte med 30 fremmøtte. Ringebu sau og geit var invitert til dette.

Styret takker for godt fremmøte og ønsker velkommen til senere møter og aktiviteter