De fremmøtte fikk god faglig påfyll fra Vet. Tor Formo om snyltrer, vaksinerng mm, Sindre Myhrsveen fortalte oss om hvordan en klipper skal ha det når han kommer til gards, Pål Kjorstad tok for seg hva som skjer både i Oppland sau og geit, og likeså NSG. Hans avsluttet med en gjennomgang av seminkatalogen og litt faglig påfyll omkring marked mm. Sigurd hadde tatt med seg flere permer fra arkivet, og her er det mye lesestoff.

 

Mat og kaffe hører også med, og det ble godt ivaretatt. At interessen og engasjementet er stort er det aldri noen tvil om på slike møter, så det resultertet i at vi ikke kom oss hjem før næremere kl 11 på kvelden.

 

Pål Kjorstad og Tor Formo

Sindre Myhrsveen ga oss gode og klare råd på klipperens vegne

"Ynge og eldre garde"