Oppland Sau og Geit har sendt ut infoskriv i posten på nyåret, og har opplevd at fleire, særleg i Midt-Gudbrandsdalen, ikkje har fått dette. Mange medlemmar har ikkje gateadresse registrert i medlemsopplysningane i NSG. Dette må rettast opp. Vi ber om at lokallag og eller personar som les dette varslar lokallaget sitt om dette. Dette var opplyst på ledermøta.

Nå står snart årsmeldinga for døra, og da er det viktig at denne kjem fram da vi kostar porto på ho. Send mail til NSG nsg@nsg.no eller ring NSG  tlf 23 08 47 70 slik at de kan oppdatere medlemsregistret. Dette gjelder også bladet Sau og Geit

Du kan også sende mail til OSG v/ ken.lunn@tine.no tlf 952 34 775 eller pkjorstad@ventelo.net tlf 990 34 406