Verdt å merke seg at hvert enkelt beitelag kan stille med en person på regionmøte for beitelag og lokallag av Sau & Geit på Sødorp Gjestegivergård torsdag 17. januar kl 19.00. Hvert enkelt beitelag i Fåvang er varslet pr. e.post.

Oppfordrer også folk til å bli med på årsmøte/seminarhelg på Storefjell Resort helga 22-24. februar. Det blir satt opp buss, og arrangementet er sammen med Buskerud Sau & Geit. Mer informasjon om busstider mm kommer etter hvert.

Merk også informasjon om leie av radiobjøller fra Oppland radiobjøllelag.

 

Informasjonskriv fra OSG