Det å arrangere klippekurs krever en del ressurser med å få tak i nok sau, rett og tørr sau i disse regntider, og ikke minst god logistikk og planlegging. Vi er takknemlig for at vi får være i fjøset hos Siri og Stein. Her det lagt til rette for klipping, og sau det skaffer Stein til veie. Mat og forpleining får vi også, så tusen takk for det. Vi takker også velvillige instruktører og ikke minst ivrige kursdeltakere. Styret har bestemt å støtte hver enkelt klipper som som hører til på Fåvang med 300,-

Går det som planlagt vil det bli et kurs for videregående neste høst.