Årsmelding, regnskap og valg gikk gjennom, noen spørsmål om regnskap og selve årsmelding hører til så disse ble besvart av styre. Spørreundersøkelsen engasjerte, så her fikk NSG mange gode innspill. Vi fokuserte bla på tilslag semin, holde trykk på dagens sauehold som bærekraftig, viktigheten med fokus på brukshunder i gjeterhundmiljøet og flere innslag av gardsreportasjer i medlemsbladet Sau & Geit. Oversikt over nytt styre ligger under fanen "styret".

Vi kom også med innspill til årsmøte i OSG hvor vi tok for oss økonomi og aktivitet i lokallagene. Uttalelsen kan du lese her:

Innspill årsmøte OSG

Spørreundersøkelse NSG Spørreundersøkelsen ble besvart elektronisk, så kun kladd dette. I tillegg listet vi opp nevnte punkt som referert til ovenfor.

Vi takker for et angasjert og godt årmøte. Nytt styre samles til styremøte tirsdag 29. januar,så da vil aktivitetsplan foreligge etter dette. Både referat og aktivtetsplan vil bli offentliggjort her på hjemmesiden.