Om det blir "farskapstest" vites ikke, men ifølge anonyme kilder skylde det hele en "løssluppen vær" på beite i høst.

Eieren som forøvrig er anonym Sør-Fåvanging viser fram årets første avkom.