Av alle leverte slaktelam frå Ringebu kommune i 2012 gikk heile 97,6 % i klasse O eller bedre, 1,8 % i klasse O- og 0,6 % i P gruppa.

Dette kan vi vere stolte av, men vi kan alle forbedre oss. Vi må heve lista både på vekt og kvalitet. Interessen for sau er stor, og vi har gode vilkår for sauen. På vårmøte i Venaheim først i april møtte rudnt 40 interesserte personer. Totalt er vi 105 produsenter med sau i kommunen.

Vi nådde ikkje målet vårt med 10 000 vinterfora sau pr. 1.1.2013, men vi var nære på.

Lykke til med lamminga, stå på Helsing Hans