Kontakt en av oss i styret; vi har både bøk og papirsekker:

Ole Johan Bjørge, tlf 975 26 886, e.post: o-jobjoe@online.no

Johnny Høyesveen, tlf 917 89 726, e.post johnnyhoyesveen@gmail.com

Camilla Segelstad, tlf 952 79 904, e.post camsonst6@hotmail.com

Per Arne Brenden, tlf 901 34 093, e.post: framroms@online.no

Kyrre Formo, tlf 901 34 374, e.post: kyrre.f@online.no

Knut Evensen, tlf 905 75 929, e.post: knut@fjossystemer.no