Nærmere 80 personer fra lokallagene i midt-dal`n stiller opp, så tusen takk til alle sammen. Følg linken under så finner dere en fullstendig oversikt over frivilige

https://www.nsg.no/getfile.php/1392643-1474465241/Fylkeslag/Oppland/Lokallag/F%C3%A5vang%20Sau%20og%20Geit/Bilder/Mannskap%20NM%20i%20saueklipping%20og%20ullha%CC%8Andtering%202016.pdf