Fåvang sau og geit er godt representert i komiteen med både Øyvind og Knut. Komiteen er sammensatt slik:

  • Øyvind Myhrsveen, Leder
  • Pål Kjorstad, Nestleder og økonomi
  • Anne Kari Veikleenget, Pr. og sponsor
  • Per Nyhus, Teknisk
  • Jan Erik Brenden, Innkvartering/plassering
  • Knut Evensen, Sekretær og info

NM blir avholdt i forbindelse med Fårikålfestivalen neste år. Komiteen har som mål å avholde tidenes NM, så her blir ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Det vil bli behov for underkomiteer og godt med dugnadsfolk, men dette kommer vi tilbake til etter hvert.

Følg med på hjemmesiden både på OSG og her på "vår" side for videre informasjon