Alle har vi noe og lære, og vi håper dere har fått gode råd som dere kan ta med dere og sette ut i praksis i deres egen drift. Med et marked som produserer for mye i forhold til forbruk så resulterer det i fallende priser, noe vi har fått føle på denne høsten. Med en utfordrende beitesesong i tillegg så har vi dette året hatt utfordringer nok. Da gjelder det å produsere optimalt og holde fokus på drift for å skape et resultat som vi kan leve med. Da kreves kunnskap, så da håper vi dere har fått gode tips. Ca 60 personer totalt har møtt fram, så takk til dere alle for gode og engasjerte møter. Takk til de som har tatt i mot oss på fjøsmøter, forelesere og alle andre som har vært innvolvert.

Nå gjenstår kun julebord før året er omme, så husk å meld dere på innen 1. desember til en av oss i styret.