Dugnad!!

Ringebu, første kommune på Østlandet med 10000 vinterfora sau!!

I år har vi 9901 vfs sau så vi trenger bare 99 nye for å nå målet. Hvis alle legger på 2-3 flere enn dere hadde tenkt klarer vi dette!  Vi får en ny besetning i Brekkom slik at vi får 40 nye der, men det er vel også noen som reduserer. Snakk med hverandre og motiver alle til å satse!! Møt opp på møter og arrangementer og få faglig påfyll og inspirasjon.

Tilslutt, STØTT OPP OM FÅRIKÅLFESTIVALEN !!

Kjell Erik Brandstadmoen

Ringebu Sau & Geit

Vi takker for engasjementet, og herved er utfordringen gitt...