I tillegg til å avskoge tomta ble det også tatt noen bjørker ved scena. Som kompensajson for dette legger Ringebu kommune inn strøm vederlagsfritt i bua. Målet er å få bua og området rundt klart til Fåvang dagene til sommeren. Det gjenstår mange dugnadstimer, så er det noen som har lyst så er det bare å medle seg til enten Frode eller Kyrre.