Det ble enstemmig vedtak på at det skal jobbes med å forsøke å finne en egnet plass i Fåvang sentrum til bua for å ivareta historein om Flyausa. Dette er i samarbeid med Fåvang næringsforening og kommunen i forbindelse med forskjønning av Fåvang sentrum. I denne gruppen ble Øyvind Myhrsveen, Hans Hjelstuen, Sigurd Krekke og Knut Evensen valgt for å ivareta sau og geit sine interesser. Får vi ikke til noen avtale her vil bua bli lagt ut for salg.

Scena blir også lagt ut for salg og denne er prioritert medlemmer. Alt skal være fjernet innen 1. august. Bud på denne sendes knut@fjossystemer.no eller tlf 905 7 59 19 innen 10. juni.

 

Flyausa i sine glansdager