Det er andre gangen konkuransen om beste kåringslam i Midt-dalen finner sted som er mellom kommunene Nord Fron, Sør Fron og Ringebu. I begge disse årene er det Fåvanginger som har vært best i klassen "beste værlam i sum poeng". I fjor som i år; Bjørn Krekke på NKS, mens Geir Amrud som vant på Spæl i fjor overlot seiren til Arne Amrud i år.

 

Antall kåra Fåvang 2011:

            Rase           Stilt         Kåra        Vraka       % kåra

 • Spæl            54           43            11              79,6 
 • NKS             53           41            12              77,4
 • Rygja             2             2        
 • Farga spæl  4             4

Totalt kåra 113 lam

 

Beste kåringslam 2011

Spæl best i kvalitet:

 1. K.nr. 201123805  10-9-9-10  = 38p. Kvit sløyfe   Eier: Heidi og Arne Amrud
 2. K.nr. 201123823   9-8-10-10 = 37p. Rød sløyfe  Eier: Bodil og Geir Amrud
 3. K.nr. 201123821     9-8-8-10 = 35p. Blå sløyfe    Eier: Bodli og Geir Amrud

Spæl best sum poeng:

 1. K.nr. 201123805   132- 10-9-9-10 =170p. Eier: Heidi og Arne Amrud     
 2. K.nr. 201123804   128-  8-8-10-8  =162p. Eier: Heidi og Arne Amrud     
 3. K.nr. 201123839   128- 8-8-9-9     = 162p. Eier: Anton Myhrmoen

 NKS best i kvalitet:

 1. K.nr. 201123654   9-8-9-9      = 35p. Kvit sløyfe  Eier: Laila og Håvard Amrud
 2. K.nr. 201123668   9-9-10-10 = 38p. Rød Sløyfe Eier: Erik P. Borgen
 3. K.nr. 201123667   9-8-10-9    =  36p. Blå sløyfe  Eier: Erik P. Borgen

NKS best sum poeng:

 1. K.nr. 201123649   137- 8-10-8-9 = 172p. Eier: Bjørn Krekke
 2. K.nr. 201123648   136- 9-10-7-9 = 171p. Eier: Bjørn Krekke
 3. K.nr. 201123662   132- 9-10-9-9 = 169p. Eier: Else Torill Høyeseveen 

 

Midt-Gudbrandsdal mestere 2011

Beste værlam Spæl, sum poeng:

 • Lam nr. 201123805   132- 10-9-9-10 = 170p. Eier: Heidi og Arne Amrud

Beste værlam NKS sum poeng:

 • Lam nr. 201123649   137- 8-10-8-9 = 172p. Eier Bjørn Krekke Fåvang

 

Vi gratulerer alle sammen