Har du meninger og syn på saken så kontakt noen i styret. Se også på Fylkesmannen i Oppland  eller OSG sine hjemmesider  hvor du kan finne planen i sin helhet.