På bakgrunn fra møtet i Sør- Fåvang grendehus 7. juni, Kaupanger 15. juni og Kvitfjelltunet 22. juni er det nå blitt enighet om et dokument som går på en bedre og riktigere rovviltforvaltning i kommunen vår. Alle politiske partier i Ringebu som stiller lister til høstens valg har vært med på å prosessen for å få laget et slikt skriv. I tilegg har faglagene deltatt på et møte, slik at alle skulle være godt informert om dette. Det er gledelig at vi kan få til en slik felles uttalelse sammen med de politiske partier i kommunen. Dette blir vårt rovdyrforlik...

Dokumentet blir nå sendt videre til flere instanser innen det politiske miljøet og depertement, rovviltnemnda, Fylkesmannen, div organisasjoner mm.

Vi i Fåvang Sau og Geit takker alle som har vært med i dette arbeidet. Ønsker du å lese dokumentet så gå inn på linken under.Her kan du også lese hva lokalavisene skrev om forliket.

Rovdyrforliket i Ringebu

Omtale i GD

Omtale i Lokalavisa Dølen