I Brekkom hos Inger Marie og Lars P. Haugen ble de første sauene sluppet på beite i helga som var. Beitet ligger velegnet til med frodig gras på ca 700moh. For sauen er dette gull verdt med godt og næringsrikt gras som de første "stråene" er for sauen. Mandag ble det funnet 2 søyer som er drept av bjørn, trolig på søndagskvelden. SNO har vært og sett på kadaverne, og konklusjonene er klar på at begge søyene er drept av bjørn. Fellingstillatelse er gitt og jegerne er allerede ute for å se om de kan få "løst saken".