Sigurd har som kjent samlet all informasjon både gjennom avisutklipp, bladet sau & geit og andre informasjons kilder. Dette er blitt et imponerende oppslagsverk for Fåvang sau & geit sin historie fra starten i 1949, men vi har også mye informasjon om saueholdet i Fåvang helt fra 1927. Torveig Dahl i Opplandsarkivet er imponert og mener dette er en mal for andre lag og foreninger. I tillegg er sauen en historie i seg selv, så benytt sjansen til å besøke arkivet og se gjennom det som omhandler laget vårt.

Vi hadde også styremøte, det sjuende i rekken og da årets siste.  Under "referater"  finner du hva vi foretar oss på  styremøtene, så hold deg oppdatert med å se gjennom disse. Pål Kjorstad fra OSG var invitert for "gjensidig informajon" fra begge parter.