Under årets høstmøte var det ny beitebruksplan i Ringebu kommune som var et av temaene. Ragnhild Sperstad fra landbrukskontoret ga oss en god og grundig gjennomgang av planen. Pål Kjorstad tok for seg nytt om småfeholdet, informasjon om arbeidet i NSG sentralt. Tradisjon tro tok Hans for seg årets seminkatalog og de ulike rasene som er representert der. I alt 25 personer møtte opp, så takk for god prat og takk til alle som bidro.