Følg linken nedenfor så finner du detaljert oversikt over slakting innrapportert fra alle slakteriene i Norge.

 

http://www.animalia.no/Slakt--kjott--og-eggkvalitet/Klassifisering/Statistikk---Slakt/Statistikk-for-SAU-og-LAM/Statistikk---SauLam/