I disse dager sender de ulike slakteriene sin informasjon og prisløype for sesongen 2016. Les denne slik at du kan planlegge din slakting mest mulig økonomisk, og ikke minst i forhold til markedet i disse "overskuddstider". Slakteriene premierer også slakting av søyer i gitte perioder så her kan du bli kvitt de søyene som ikke skal videre i avl`n, og du hjelper det enkelte slakteri å gjennomføre en effektiv slakting. Husk også å sjekke vekta at den veier riktig.

Med en oppdatert sauekontroll så er det enklere å ha oversikt over besetningen med både utplukk av livlam, slaktelam, søyer mm, så ta et skippertak nå hvis det  allerede ikke er gjort med å få lagt inn de siste opplysningene før sankingen tar til. For de som ikke er med sauekontrollen kan du ta kontakt med ditt slakteri for å høre mere om hva sauekontrollen er, eller ta kontakt med nabo`n om han er medlem.

Sjekk også at sikringsradioen, gps/kompass fungerer, og at skoene som ga gangsår i fjor blir byttet:-) Da er du snart klar for sanking

Snart hjem:-)