Ønsker du å sende søknaden elektronisk kan du gå inn på http://www.rovviltportalen.no/  Her finner du nødvendig informasjon for å kunne sende søknaden elektronisk.

Ønsker du fortsatt å sende søknaden på papir kan du følge malen på www.nsg.no og artikkelen om søknad om rovvilterstatning under forsiden, skrevet 10.10.12

Lykke til