Ut fra fjorårets beitesesong og kondisjon på sauen skulle det være gode utsikter for gode lammetall. Noen ønsker flere lam, og noen mindre, men den diskusjonen skal vi ikke gå inn på her.

Hvis vi får med oss medlemmene i Fåvang og Ringebu så ønsker vi å lage "uofisielle prognoser" på årets sesong, men da er vi avhengig av at dere melder inn deres egne resultater fra fostertellingen. Vi vil da legge ut resultatene i form av tabell, diagram el. etterhvert som vi får inn disse. Ingen blir offentliggjort med navn, alt er anonymt. Webansvarlig har forøvrig taushetsplikt.

I midten av februar følger vi opp med fjøsmøte hos Terje Rotås og Nina Bryhn hvor tema blir: "Etter fostertelling, hva gjør vi så". Dette blir annonsert senere med tid og program.

Håper dere sender inn, og det kan dere gjøre ved å sende inn til: knut@fjossystemer.no eller sms 905 75 919