Våre kollegaer i Ringebu er også invitert, så få med deg både samboer, barn, "føråsmann" og andre interesserte på sauemøter. Programmet blir slik:

Torsdag 20. oktober kl 19.00 er det fjøsmøte hos Hilde Bakken og Frode Fjellstad i Brekkom. Her vil Hans guide oss gjennom aktuelle utfordringer i "disse tider" på alt som har med sau å gjøre. Etter det faglige i fjøset vil det blir servering og sosialt lag i Høgvang.

Onsdag 9. november kl 19.00 er det høstmøte på Tunet kro. Her vil tema bli lammedødlighet v/spesialveterinær Vibeke Tømmerberg fra Helsetjenesten for sau, og foring v/ Kjetil Lien fra Strand Unikorn.

Ringebu sau og geit inviteres også til våre møter

Vel møtt til møter, og fortsatt god høst. Under finner du noen bilder fra årets sortering i Tromsbua