Torsdag 29. oktober kl 19.00 er det fjøsmøte hos Camilla og Tore Segelstad. Tema her er: Camilla og Tore forteller om sitt "nye fjøs" for sau og ammeku, klauvhelse og klauvstell v/styret og ull og ullkvalitet v/Pål Kjorstad. Pål tar også for seg litt ellers fra NSG, rovdyr mm.

Torsdag 5. november er det høstmøte i Fjelltun kl 19.00 Hovedtema er "det optimale grovfôret til småfe, hva er det perfekte beite vår og høst" v/Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR. Det blir gjennomgang av seminkatalogen og semin v/Odd Steinar og Edvard og ellers litt annen info fra oss i Sau og Geit.

Som alltid er det god servering, så god grunn nok til å møte opp:-) I disse koronatider så er det fint med påmelding, så meld på om du kommer til: Camilla tlf 952 79 904 eller Per Arne tlf 901 34 093. Ringebu sau og geit er også invitert, så vel møtt alle sammen.