Uka starter med felles styremøte med Ringebu Sau og Geit mandag 6. juni. Her skal bla Fårikålfestivalen diskuteres.

Tirsdag 7. juni er det "beiteslipp" med ordførerkandidater / listetopper fra de politiske partier i kommunen. Fåvang Sau og Geit har innvitert politikerne til Tromsbua for å høre deres syn på rovdyrproblematikken i kommunen, og ikke minst tiltak for å bedre og dempe konflikten. Med oss blir også lokalavisa Dølen, og forhåpentligvis GD.

Bakgrunnsmaterialet vil bli beitestatistikken som er utarbeidet og som du finner på hjemmesiden vår under utmarksbeite. Vi kommer tilbake med mer stoff fra dette, og følg også med i de nevnte aviser.