Selv om vi mener og tror vi vet det som skal til for å få en god og produksjon så er det på sin plass med litt terping. Foring, vaksiner, klauvstell, holdvurdering, utplukk av livlam og ull var noe av det vi var innom. Vi takker Frode og Hilde for å stille fjøse til disposisjon, Fjelltun for god servering og ikke minst Hans som alltid stiller opp.

Vi minner også om høstmøte onsdag 9. november kl 19.00 på Tunet kro