All ull skal være levert innen kl 14. onsdag 15. juni på Innkjøpslaget. Det er også mulighet til å levere dagen før, tirsdag 14. juni. Husk å merke sekkene med både navn og antall sekker.