Containeren står på vanlig plass ved oppkjøringen til Nedre Sylte. Husk å merke sekkene med navn og antall sekker. Har du spørsmål så kontakt Stein Myhrsveen tlf 906 82790