Første stopp på turen var hos Øyvind Drivstuen i Drivdalen på Oppdal. Her var det nytt fjøs i laft og torv på taket for omlag 400 sau. Et flott fjøs som absolutt er verdt å se. Vi fikk også omvisning i "gammelfjøset" som ble benyttet i lammingsperioden. Et gammelt og solid fjøs med steinmur som sto godt i stil med et veldig fint gårdstun.

Siste besøk var hos Dovrelam hos Ellen Sørumgård Syse på Lesja. Her er det litt under 100 sau, og i tillegg videreforedling av egne lam for salg gjennom bla Gudbransdalsmat. Ellen og mannen Håvard har bygd nedskjæringslokale sammen med butikk i egne lokaler, men er allerede i gang med mere planer da etterspørselen etter lokal trygg mat er stor. Endelig var det også en butikk med utvalg av lam i hyllene, så flere fikk sikret seg søndagsmiddag i form av lammesadel som trygt kan anbefales...

Vi fikk også i oss både middag, kaffe og mye god sauprat på turen, så takk for turen alle sammen.